Humanisthuset
Umeå universitet
901 87 Umeå

Kontaktperson: Anders Persson


Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap


Johan Nordlander

 

Bli Medlem!

 

 

 

Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå. Sällskapet har namn efter nestorn inom norrländsk kulturforskning, Johan Nordlander (1853–1934).

Sällskapet har som främsta syfte att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare, framför allt sådana med inriktning mot norrländsk humanistisk forskning. Målet är att forskare med olika bakgrund skall kunna publicera både artiklar med vetenskapliga ambitioner och sådana arbeten som har karaktär av meddelanden och aktstycken.

Aktuellt

Johan Nordlander-sällskapets kulturpristagare 2016


Foto: Robert Eckeryd

Johan Nordlander-sällskapet utdelar 2016 två kulturpriser, nämligen till folkmusikern Ulrika Bodén, Sundsvall, och kulturskribenten och kulturarbetaren Erik Jonsson, Umeå. Utdelning av priserna ägde rum vid sällskapets årsmöte lördagen den 16 april 2016 på Österåsens Hälsohem, Sollefteå. På bilden flankerar pristagarna sällskapets ordförande Lars-Erik Edlund.
Läs mer...

Johan Nordlander-sällskapets medlemmar erbjuds att köpa ett exemplar av boken "Umeå 1314-2014" för 275 kronor, vilket innebär 30 % rabatt. Beställningar tas emot av Åkerbloms bokhandel i Umeå, och där kan boken också hämtas. För den som vill få boken sig tillsänd tillkommer avgift för distribution (frakt/ emballage).

Johan Nordlander-sällskapet - nu även på Facebook.

Sällskapets stadgar

Johan Nordlander – en biografi
Från Svenska etnologer och folklorister, red. Mats Hellspong & Fredrik Skott (2010). Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Webmaster