TUULI FORSGRENS
MINNESFOND

Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap - Tuuli Forsgrens pris

När Johan Nordlander-sällskapets förra redaktör, universitetslektor Tuuli Forsgren i mars 2012 avled hade hon bakom sig en framgångsrik karriär som lärare och forskare men också som översättare. Minnesgåvor i samband med hennes bortgång utgör grunden för den minnesfond som Johan Nordlander-sällskapet inrättat. Priset skall enligt stadgarna gå till någon som framlagt ett förtjänstfullt arbete som rör de inhemska minoritetsgrupperna finnar, tornedalsfinnar och samer. Priset har tidigare utdelats till Charlotta Johansson (2014), Hanna Outakoski (2015) och Richard Kowalik (2017).

Karoliina Luohema får 2018 års pris ur Tuuli Forsgrens minnesfond
Johan Nordlander-sällskapet har från sin Tuuli Forsgren-fond beslutat utdela en belöning om 5 000 SEK till Karoliina Luohema för hennes uppsats vid Lunds universitet From Unisemiotic to Polysemiotic Narratives. Motiveringen lyder: Priset tilldelas Karoliina Luohema för hennes viktiga och originella studier av finska berättelser ur ett kognitivt semiotiskt perspektiv.

För Johan Nordlander-sällskapet

Lars-Erik Edlund

Minnesfonden har en egen hemsida och finns också på Facebook.