Humanisthuset
Umeå universitet
901 87 Umeå

Kontaktperson: Helena Haage


Hem - Om Johan Nordlander - Publikationer - Oknytt - Styrelsen - Pristagare - Medlemskap - Tuuli Forsgrens pris


Johan Nordlander

 

Bli Medlem!

 

GDPR-info

 

Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå. Sällskapet har namn efter nestorn inom norrländsk kulturforskning, Johan Nordlander (1853–1934).

Sällskapet har som främsta syfte att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare, framför allt sådana med inriktning mot norrländsk humanistisk forskning. Målet är att forskare med olika bakgrund skall kunna publicera både artiklar med vetenskapliga ambitioner och sådana arbeten som har karaktär av meddelanden och aktstycken.

Aktuellt

Åttonde Vilhelmina-biennalen 26-27 september 2022

Plats: Folkets Hus
Anmälan senast 31 augusti till:
Carina Strömberg, 070-648 25 17
carina.stromberg@vilhelmina.ac

Anmälningsavgift inbetalas till: Lappmarkens släkt- och bygdeforskare pg 86 48 93-3 eller swish 123 457 64 35. Märk talongen Biennalen. Glöm ej att uppge namn. Deltagaravgift 450 kr inklusive luncher, fika, kvällsvard.


Program
Medverkande


Johan Nordlander-sällskapet - nu även på Facebook.

Sällskapets stadgar

Johan Nordlander – en biografi
Från Svenska etnologer och folklorister, red. Mats Hellspong & Fredrik Skott (2010). Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Webmaster